Wiadomości

Dotacje

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 1,85 KB 
pobrań: 64 
data: 2014-12-02 08:49:41

 

DOTACJE
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE
Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII
- PROGRAM WFOŚiGW w OPOLU

więcej


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 2,80 KB 
pobrań: 54 
data: 2014-12-01 11:48:46

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY LUB UŻYTKOWNIKA MIEJSC, W KTÓRYCH JEST LUB BYŁ WYKORZYSTYWANY AZBEST

więcej


INFORMACJA DLA TURYSTÓW

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 3,65 KB 
pobrań: 5159 
data: 2014-07-23 14:17:01

 

INFORMACJA DLA TURYSTÓW,
którzy przebywają
NAD JEZIORAMI TURAWSKIMI W TURAWIE

 

więcej


Obwieszczenie w sprawie projektu robót geologicznych
więcej


Informacja

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 1,09 KB 
pobrań: 912 
data: 2014-05-15 12:51:21

 

Informacja Marszałka Województwa Opolskiego dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

więcej


Usuwanie azbestu

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 2,80 KB 
pobrań: 3187 
data: 2014-10-22 07:54:44

 

Wójt Gminy Turawa informuje, iż w ramach Umowy Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie usuwania azbestu, w wyniku końcowego rozliczenia zadania, Gmina Turawa otrzymała dofinansowanie.

więcej


Usuwanie azbestu

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 2,83 KB 
pobrań: 808 
data: 2014-06-16 09:32:48

 

Wójt Gminy Turawa informuje, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zakwalifikował wniosek Gminy Turawa na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu azbestu w ramach konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego.

więcej


Usuwanie azbestu

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 2,81 KB 
pobrań: 4191 
data: 2014-05-07 08:44:32

W związku z tym, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w marcu 2014r. Wójt Gminy Turawa wystapił do Funduszu o dofinansowanie tego zadania w imieniu zainteresowanych mieszkańców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Turawa.

więcej


UWAGA

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 2,83 KB 
pobrań: 2339 
data: 2014-02-28 07:58:25

 

W dniu 7 marca 2014 r. upływa termin na składanie wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu.

więcej


Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 1,69 KB 
pobrań: 5420 
data: 2014-02-10 14:47:28

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

więcej

idź do strony: 123»
pozycja: 1-10 z 24 pozycji na stronę: 
 Urząd Gminy Turawa, 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c

tel.: 4212012, 4212109, faks: 4212073, e-mail: ug@turawa.pl, http://www.turawa.pl
Nr konta - Gmina Turawa, B.S. Łubniany  45889700042001001638190001
NIP 991-04-51-595          Regon  531413320
ostatnia modyfikacja: 2014-12-16 07:16:36