Wiadomości

INFORMACJA DLA TURYSTÓW

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 3,65 KB 
pobrań: 4944 
data: 2014-07-23 14:17:01

 

INFORMACJA DLA TURYSTÓW,
którzy przebywają
NAD JEZIORAMI TURAWSKIMI W TURAWIE

 

więcej


Obwieszczenie w sprawie projektu robót geologicznych
więcej


Informacja

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 1,09 KB 
pobrań: 712 
data: 2014-05-15 12:51:21

 

Informacja Marszałka Województwa Opolskiego dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

więcej


Usuwanie azbestu

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 2,83 KB 
pobrań: 602 
data: 2014-06-16 09:32:48

 

Wójt Gminy Turawa informuje, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zakwalifikował wniosek Gminy Turawa na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu azbestu w ramach konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego.

więcej


Usuwanie azbestu

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 2,81 KB 
pobrań: 3991 
data: 2014-05-07 08:44:32

W związku z tym, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w marcu 2014r. Wójt Gminy Turawa wystapił do Funduszu o dofinansowanie tego zadania w imieniu zainteresowanych mieszkańców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Turawa.

więcej


UWAGA

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 2,83 KB 
pobrań: 2133 
data: 2014-02-28 07:58:25

 

W dniu 7 marca 2014 r. upływa termin na składanie wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu.

więcej


Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 1,69 KB 
pobrań: 5217 
data: 2014-02-10 14:47:28

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

więcej


Zbiórka elektrośmieci

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 3,45 KB 
pobrań: 4997 
data: 2012-02-01 10:11:15

 

Elektroodpady - przynieś z mieszkania do punktu zbierania.

więcej


Wywóz nieczystości stałych i ciekłych

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 1,37 KB 
pobrań: 4259 
data: 2012-02-01 09:28:21

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turawa.

więcej


O porządek na posesji powinien zadbać jej właściciel

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 3,18 KB 
pobrań: 5000 
data: 2011-11-15 14:34:16

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia czystości i porządku, w tym pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i ścieków w sposób zgodny z przepisami określającymi obowiązki właścicieli dotyczące utrzymania czystości i porządku.

więcej

idź do strony: 123»
pozycja: 1-10 z 21 pozycji na stronę: 
 Urząd Gminy Turawa, 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c

tel.: 4212012, 4212109, faks: 4212073, e-mail: ug@turawa.pl, http://www.turawa.pl
Nr konta - Gmina Turawa, B.S. Łubniany  45889700042001001638190001
NIP 991-04-51-595          Regon  531413320
ostatnia modyfikacja: 2014-10-23 12:07:38